മിയാമിയിലെ ഒരു രാത്രി -അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തെയും പൗരാവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച സത്യവാങ്മൂലങ്ങള്‍

റെജിന കിങ്ങിന്റെ വൺ നൈറ്റ് ഇൻ മിയാമി എന്ന സിനിമയുടെ ആസ്വാദനം

നാല് ഐകൊണിക് ബ്ലാക് അമേരിക്കൻസ്
മാൽകം എക്സ്, മുഹമ്മദ് അലി, സാം കുക്ക്, ജിം ബ്രൌൺ എന്നിവരുടെ ഒത്തുചേരലും ജീവിതം പറച്ചിലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യലും തർക്കിക്കലും സ്നേഹിക്കലും

കെംപ് പവേഴ്സിന്റെ നാടകവും സിനിമയും
മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്, മെഡ്ഗർ എവേഴ്സ്, ജെയിംസ് ബാൾഡ്വിൻ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എഴുത്തും